Regulamin
14. Ogólnopolskiego Konkursu Teatrów Amatorskich Melpomena

17 - 19 listopada 2017

 

Informacje ogólne

1.         W konkursie mogą wziąć udział amatorskie zespoły teatralne z Polski oraz spoza jej granic.

2.        Konkurs odbędzie się w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20 Października 30, w dniach 17 - 19 listopada 2017.

 

Kwalifikacja

3.         Decyzję o zakwalifikowaniu grupy teatralnej do udziału w konkursie podejmuje Rada Artystyczna po obejrzeniu zapisu spektaklu, zarejestrowanego w formacie możliwym do odczytania przez Organizatora (np. mp4, avi, dvd)

4.         Płytę z nagranym przedstawieniem konkursowym wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa, należy  przesłać najpóźniej do 1 października 2017. na adres:

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej

Ul. Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

z dopiskiem „MELPOMENA 2017” 

5.         Zapis spektaklu oraz kartę zgłoszeniową można przesłać elektronicznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (np. za pomocą strony wetransfer.com)

6.         O zakwalifikowaniu przedstawienia do konkursu zespoły zostaną powiadomione do dnia 8 października 2017 roku. Informacje o zakwalifikowanych zespołach zostaną zamieszczone na stronie www.melpomena.info oraz przesłane na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

7.         Spektakle nie mogą przekraczać 60 minut, zaś czas montażu i demontażu scenografii 40 minut łącznie.

 

Udział w konkursie

8.         Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są przesłać do 15 października 2017 materiały informacyjno-reklamowe zespołu (zdjęcie grupy w formacie .jpg lub .tiff., listę aktorów, łącznie z określeniem roli w spektaklu lub pełnionej funkcji oraz informacje o spektaklu).

9.         Warunkiem udziału w konkursie jest opłacenie akredytacji w wysokości 75 zł od osoby.  

10.     Koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w warsztatach pokrywa organizator konkursu. Rezygnacja z udziału w konkursie powinna być zgłoszona do 5 listopada 2017. Rezygnacja z udziału po tym terminie powoduje obciążenia kosztami związanymi z rezerwacją noclegów i wyżywienia.

11.     Ideą konkursu jest trzydniowe spotkanie teatrów. Organizatorzy proszą zespoły o udział w konkursie przez cały czas jego trwania. Rezygnacja z noclegów lub wyżywienia nie zwalnia od opłaty akredytacyjnej.

 

Przebieg konkursu oraz nagrody

12.     Spektakle oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody  i wyróżnienia. Pula nagród przyznanych w konkursie wynosi 5000 zł.

13.     W czasie trwania konkursu odbędą się:

- prezentacje konkursowe (piątek – sobota)

- warsztaty oraz rozdanie nagród (niedziela)

- konsultacje z Jury (indywidualne spotkanie grup z komisją artystyczną po każdym spektaklu)

 

 

Warunki techniczne

14.     Organizator gwarantuje następujące warunki techniczne: scena (8 metrów szerokości,  6 metrów głębokości) kurtyna, obsługę techniczną oraz  oświetlenie sceniczne, nagłośnienie zgodne z zapotrzebowaniem zespołów.

15.     Jeżeli organizator nie będzie w stanie spełnić wymogów technicznych zespołu powiadomi o tym zespół niezwłocznie po obradach komisji kwalifikacyjnej. W takim przypadku zapewnienie sprzętu koniecznego do realizacji spektaklu będzie po stronie zespołu.

16.   Na stronie http://www.oksroda.pl/sala-widowiskowa.html można zobaczyć plan sali widowiskowej Ośrodka Kultury.

 

Organizator

17.     Organizatorem konkursu jest Gmina Środa Wielkopolska oraz Agencja Eventowa Ka-boom  

18.   Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Kicinska-Pajchrowska, tel kom. 691 551 994 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

 

 

 

Środa Wielkopolska 1 września  2017roku.