Regulamin
15. Ogólnopolskiego Konkursu Teatrów Amatorskich MELPOMENA

23-25 listopada 2018

 

Informacje ogólne

 1. W konkursie mogą wziąć udział amatorskie zespoły teatralne z Polski oraz spoza jej granic.
 2. Konkurs odbędzie się w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20 Października 30, w dniach 23-25 listopada 2018.

 

Kwalifikacja

 1. Decyzję o zakwalifikowaniu grupy teatralnej do udziału w konkursie podejmuje Rada Artystyczna po obejrzeniu zapisu spektaklu, zarejestrowanego w formacie możliwym do odczytania przez Organizatora (np. mp4, avi, dvd)
 2. Płytę z nagranym przedstawieniem konkursowym wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa, należy przesłać najpóźniej do 15 września 2018. na adres:
Spółdzielnia Socjalna CIT
Ul. Dąbrowskiego 18
63-000 Środa Wielkopolska
z dopiskiem „MELPOMENA 2018” 
 1. Zapis spektaklu oraz kartę zgłoszeniową można przesłać elektronicznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (np. za pomocą strony wetransfer.com)
 2. O zakwalifikowaniu przedstawienia do konkursu zespoły zostaną powiadomione do dnia 1 października 2018 roku. Informacje o zakwalifikowanych zespołach zostaną zamieszczone na stronie melpomena.info oraz przesłane na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
 3. Spektakle nie mogą przekraczać 60 minut, zaś czas montażu i demontażu scenografii 40 minut łącznie.

Udział w konkursie

 1. Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są przesłać do 10 października 2018 materiały informacyjno-reklamowe zespołu (zdjęcie grupy w formacie .jpg lub .tiff., listę aktorów, łącznie z określeniem roli w spektaklu lub pełnionej funkcji oraz informacje o spektaklu).
 2. Koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w warsztatach pokrywa organizator konkursu.
 3. Ideą konkursu jest trzydniowe spotkanie teatrów. Organizatorzy proszą zespoły o udział w konkursie przez cały czas jego trwania.

Przebieg konkursu oraz nagrody

 1. Spektakle oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Pula nagród przyznanych w konkursie wynosi 4500 zł.
 2. W czasie trwania konkursu odbędą się:

- prezentacje konkursowe (piątek - sobota)

- warsztaty teatralne (niedziela)

- panel dyskusyjny(niedziela)

- rozdanie nagród (niedziela)

- konsultacje z Jury (indywidualne spotkanie grup z komisją artystyczną po każdym spektaklu)

Warunki techniczne

 1. Organizator gwarantuje następujące warunki techniczne: scena (8 metrów szerokości, 6 metrów głębokości) kurtyna, obsługę techniczną oraz  oświetlenie sceniczne, nagłośnienie zgodne z zapotrzebowaniem zespołów.
 2. Jeżeli organizator nie będzie w stanie spełnić wymogów technicznych zespołu powiadomi o tym zespół niezwłocznie po obradach komisji kwalifikacyjnej. W takim przypadku zapewnienie sprzętu koniecznego do realizacji spektaklu będzie po stronie zespołu.
 3. Na stronie http://www.oksroda.pl/sala-widowiskowa.html można zobaczyć plan sali widowiskowej Ośrodka Kultury.

Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Środa Wielkopolska oraz Spółdzielnia Socjalna CIT
 2. Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Kicinska-Pajchrowska, tel kom. 691 551 994 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

15. Konkurs Teatrów Amatorskich MELPOMENA dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn 01 cmyk

Środa Wielkopolska 7 maja  2018 roku.